Om oss

Haninge Brandredskap startades 1977 och har genom åren skaffat sig ett brett kunnande inom brand- och säkerhetssektorn.

Vi är idag 11 st anställda och utför följande tjänster: Service och omladdning av brandsläckare, projektering, service och montage av fasta släckanläggningar, utrymningsskyltning och utrymningsplanering, brandtätning, brandskyddsimpregnering, installation och service av utrymningslarm, brandlarm m.m. I vår verksamhet ingår även försäljning av brandskyddsprodukter, varselskyltar, arbetarskyddsmateriel och förstahjälpenprodukter.

Ett brett kursutbud med brand- och utrymningsutbildning finns. Vi upprättar även utrymningsplaner, insatsplaner, branddokumentationspärmar, brand- och säkerhetspärmar som skräddarsys för varje enskilt objekt. Tillsammans med kunden utförs systematiskt brandskyddsarbete.

Vår målsättning är att alltid ge kunden fullgod service med personlig prägel – att vara en samarbetspartner när det gäller förebyggande brandskydd. Företaget har en fullt modern serviceverkstad med egen kolsyrestation, fyllning av pulver, skum etc.

Våra servicebilar rullar ständigt i Stor-Stockholm och Mälardalen vilket ger en snabb och effektiv service.

Filial finns i Eskilstuna sedan 1987.


Miljöpolicy

Haninge Brandreskap AB arbetar med service, underhåll och försäljning av brand- och skyddsprodukter, både externt hos kund och internt på verkstad. Vår ambition är att utveckla vår miljökompetens och främja en hållbar utveckling. Vi skall externt och internt verka för att miljön tillvaratas på bästa sätt genom att:

  • I första hand, där så är möjligt, erbjuda våra kunder miljöriktiga produkter.
  • Följa lagar och förordningar och om möjligt överträffa dessa.
  • Aktivt arbeta för ständiga förbättringar i miljöfrågor inom hela vår verksamhet.
  • Ha en öppen attityd i miljöfrågor mot våra intressenter och aktivt påverka leverantörer och entreprenörer för att minska miljöpåverkan.

Comments are closed