Brandsläckare

Brandsläckare tillsammans med brandfilt och brandvarnare tillhör det grundläggande brandskyddet som de flesta lokaler bör ha. Vi har ett brett utbud av handbrandsläckare för alla typer av utrymmen och verksamheter.


pdf Produktblad – Brandsläckare

skumslackare_litenSkumsläckare  
Skumsläckare släcker effektivt både A-bränder och B-bränder. De används därför som förstahandsskydd i butiker, kontor, lager, industri och offentliga lokaler. Skumsläckaren är också det naturliga brandskyddet i hotell, bostäder, fritidshus och sjukhus.

 

pulverslackare_litenPulversläckare   
Pulversläckare är lämpliga mot alla typer av bränder som kan uppstå i vardagsmiljön, antingen i hemmet eller på arbetsplatsen. Förutom mot A- och B-bränder är de också effektiva mot gasbränder typ C.

Eftersom pulvret inte leder elektricitet kan de även användas mot brand i elektrisk utrustning. De mindre modellerna lämpar sig för t ex personbilar, truckar, lastbilar och nöjesbåtar, medan de större är avsedda för bl a bostäder, fritidshus, industrier, lantbruk, verkstäder, lagerlokaler, byggarbetsplatser, panncentraler, heta arbeten, bensinstationer och garage.

 

coslackare_litenKoldioxidsläckare 
Koldioxidsläckare är avsedda för B-bränder. Eftersom släckmedlet är en gas släcker de utan att lämna några släckmedelsrester, det blir en ren släckning. Detta gör dem särskilt lämpliga för känsliga objekt som t ex laboratorier, elcentraler, kontrollrum för radio och TV, telekommunikation samt storkök, datorcentraler och sjukhus.

 

Specialsläckare  
Fritöser, grillar och kärl där matfett brinner kan vara svåra att släcka. Med hjälp av en fettbrandsläckare går släckningen bättre och sanneringsarbet blir mindre omfattande än med t.ex. pulversläckare. Brand i metall kräver alldeles speciella släckmedel. I vårt sortiment har vi en metallbrandsläckare som har skapats för att släcka brand i metaller som litium, magnesium, natrium och aluminium.

Comments are closed