Strålrör Multifire


pdf Produktblad – Strålrör MultifireMultifire L
Används inom tung industri och fartyg där höga krav ställs på tillförlitlighet och funktion. Finns även med pistolgrepp för att underlätta användning vid högt tryck.

Comments are closed