Fasta släcksystem

Vi erbjuder kompletta släcksystem för skydd av lokaler, maskiner, fordon och fartyg.


Ett av dessa är släcksystem från Sea-Fire för skydd av båtar och fartyg. Det är även lämpligt för bland annat serverrum och elcentraler.SEAFIRE

pdf Sea-Fire – Produktinformation

pdf Sea-Fire – Produktblad (engelska)


Övriga släcksystem:

 • Fogmaker – vattendimma
  Släcksystem med högtrycksteknik för motorrum och slutna utrymmen. Perfekt för bussar, lastfordon, entreprenadmaskiner, bilar och båtar.
 • FM-200
  FM-200 gassläcksystem är baserat på släckmedlet FM-200®. Släckmedlet kan ses som en ersättare för ozonförstörande ämnen, såsom t.ex. halon. FM-200 ger en snabb och effektiv brandsläckning där platsbehovet är en viktig egenskap.
 • Koldioxidgassläcksystem
  Koldioxidanläggningar är ett optimalt alternativ när det gäller brandskydd i många olika miljöer med exempelvis brandfarliga vätskor, gaser, kemiska, eller elektriska apparater av olika slag. Koldioxid är ett ”rent” släckämne som vid utlösning kväver elden.
 • Argonite
  Argonite har utvecklats för att uppfylla industrins efterfrågan på miljövänliga brandsläcksmedel. Argonite är ogiftigt, icke-frätande, bildar ingen dimma och lämnar inga rester.
 • NOVEC™ 1230
  Novec™ 1230 gassläcksystem är baserat på släckmedlet NOVEC™ 1230 från 3M™ och används i lokaler som behöver skyddas med automatisk gasanläggning. Systemet ger en snabb och effektiv brandsläckning där platsbehovet, personalsäkerheten och miljön är viktiga egenskaper.
 • Pulversprinkler
  Taksprinklern är ett effektivt och tillförlitligt brandskydd för mindre rum och punktskydd. Det är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ tilll konventionella sprinkler- och släcksystem. Projektering och installation är enkel eftersom det inte krävs rördragning, strömmatning eller anslutning till vattennät. Typiska användningsområden är förråd för brandfarlig utrustning, soprum och andra mindre utrymmen. Den används också för skydd av brandfarliga processer och maskiner inom industrin.

Vi innehar även egen fyllningsstation för de flesta släckmedel till fasta släcksystem.

Comments are closed