Rökluckor


pdf Produktblad – RökluckorRöklucka
Brandgasventilation och brandventilaion så som:

  • Vevar
  • Luckor, skåp och övrig utrustning
  • Smältsäkringar
  • Nitrerat garn

Comments are closed